Home

Leven en werk van beeldend kunstenaar Théophile Suijkerbuijk

(laatst bewerkt: 18-05-2019)

"Iedere respectabele beeldende kunstenaar heeft, evenals zijn bestaand en toekomstig publiek, om van de kunsthistorische documentatie maar te zwijgen, recht op een algemeen toegankelijke monografie over zijn werk, persoon en leven. En dat het liefst nog tijdens zijn leven."

(C.J.Maks, door Hans Redeker en Adriaan Venema.)

 

Arie Smit op 99-jarige leeftijd overleden.

Een paar weken voor zijn 100-ste verjaardag is kunstenaar Arie Smit op 23 maart 2016 op Bali Overleden. Arie en Theophile brachten samen veel tijd door op Java in de periode 1948-1950, al tekenend en schilderend leerden zij Ned. Indie kennen.

Helaas mocht Arie het verschijnen van een prachtig boek over zijn leven en werk niet meer beleven.

Het prachtige boek van Lucienne Smit verscheen 3 april 2016. Theophile mocht et eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Charles Destree en Bronbeek

Op 29 juli 2016 ontmoetten de twee vrienden Theophile en Charles Destree elkaar. In Bronbeek, Arnhem, zagen beide tekenaars van het ned. leger elkaar weer. Charles schonk deze dag enige van zijn werken aan het museum, alsmede zijn hutkoffer die al die jaren bewaard was gebleven.

Op 14 februari 2019 is Charles Cornelis Destrée in zijn woonplaats Meaux (Fr.) in zijn slaap overleden. Dag Charles, de wereld zal je missen, of niet weten wat ze mist.

Chronologie

Een beschrijving van het leven en werk van beeldend kunstenaar Théophile Suijkerbuijk. Van zijn geboorte tot heden wordt er chronologisch in grote stappen weergegeven hoe zijn leven is verlopen. Zijn geboorte en kinderjaren, zijn scholing en werk worden belicht. De diverse banen passeren de revue, maar ook de verschillende leermeesters die Théophile in zijn leven ontmoet heeft en die van invloed zijn geweest op zijn kunstzinnige ontwikkeling.

Nederlands Indië

Als jong, dienstplichtig, sergeant werd Théophile naar Nederlands Indië gestuurd. Dit is van grote invloed gebleken op de rest van zijn leven. Naast een enorme verbreding van zijn artistieke horizon heeft deze periode een blijvende impact gehad op zijn gedachten rond politiek en autoriteit.

Veelzijdigheid

Voor de kenners van zijn werk is een Théophile altijd zeer herkenbaar en onmiskenbaar eigen. Théophile heeft zich nooit willen beperken tot één stijl, maar heeft binnen vele disciplines van de kunst en in alle gebruikte technieken een eigen stijl ontwikkeld en vastgehouden. Zijn pentekeningen en aquarellen zijn bekend, net als zijn olieverf op doek of paneel. Minder bekend, maar net zo markant is zijn zeefdrukwerk. Théophile was in deze discipline één van de pioniers. In deze techniek heeft hij enige jaren commercieel werk verricht, naast zijn eigen werk; In de jaren '60 en '70 moest er immers ook brood op de plank voor zijn gezin met drie kinderen. Geheel onbekend is zijn talent voor kleiportretten. Deze heeft hij alleen vervaardigd voor zijn eigen omgeving. Portretwerk in opdracht heeft hij vrijwel nooit aangenomen, hoewel daar wel geregeld vraag naar was.

Inspiratie

Voor inspiratie heeft Théophile steeds goed om zich heen gekeken; De mensen om hem heen, het landschap en de dorpen en steden die hij bezocht waren veelvuldig onderwerp en object. Op zijn vele reizen binnen West-Europa had hij altijd een pen en papier of een aquarelsetje bij zich. Schetsen die op zich al de moeite waard waren, werden vaak naderhand in olieverf aan doek of paneel toevertrouwd. Zijn inspiratiebron: Uit de enorme hoeveelheid van dagelijkse indrukken datgene te destilleren wat hem gevoelsmatig treft en de drang heeft daaraan gevolg te geven. Dat is de belangrijkste eerste fase van het mogelijk ontstaan van een kunstwerk. Op zoek naar de kern van de dingen en ontvankelijk zijn voor het mysterie.